ذبیح اله احمدپور

مدیر گروه کامپیوتر

  • ذبیح اله احمدپور
  • مازندران-فریدونکنار -موسسه آموزش عالی پردیسان-ساختمان کامپیوتر-گروه کامپیوتر و برق
  • ahmadpour@heip.ac.ir


 رزومه ذبیح اله احمدپور

رزومه ای درج نشده استدر حال حاضر مطلبی درج نشده استدر حال حاضر خبری درج نشده است


اطلاعات تماس

  • مازندران-فریدونکنار -موسسه آموزش عالی پردیسان-ساختمان کامپیوتر-گروه کامپیوتر و برق

  • ایمیل: ahmadpour@heip.ac.ir
  • تلفن:
  • وب سایت:

فرم تماس با من