رضا آقاپور

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

 • رضا آقاپور
 • مازندران-فریدون کنار - موسسه آموزش عالی پردیسان-ساختمان مرکزی
 • 5667243--داخلی 114


 رزومه رضا آقاپور

رزومه ای درج نشده استدر حال حاضر مطلبی درج نشده است

فهرست اخبار و اطلاعیه ها
 • 99999999999

  9999999999999999999999999


اطلاعات تماس

 • مازندران-فریدون کنار - موسسه آموزش عالی پردیسان-ساختمان مرکزی

 • ایمیل:
 • تلفن: 5667243--داخلی 114
 • وب سایت:

فرم تماس با من