دکتر غلامرضا پیروز

مدیریت دانشگاه پردیسان

  • دکتر غلامرضا پیروز
  • فریدونکنار - خیابان امام (ره) - موسسه آموزش عالی پردیسان
  • http://heip.ac.ir/profile/profile.php?id=12


 رزومه دکتر غلامرضا  پیروز

رزومه ای درج نشده استدر حال حاضر مطلبی درج نشده استدر حال حاضر خبری درج نشده است


اطلاعات تماس

  • فریدونکنار - خیابان امام (ره) - موسسه آموزش عالی پردیسان

  • ایمیل:
  • تلفن:
  • وب سایت: http://heip.ac.ir/profile/profile.php?id=12

فرم تماس با من