سیدحسین رسولی

معاونت آموزشی-پژوهشی

  • سیدحسین رسولی
  • موسسه آموزش عالی پردیسان
  • s.h.rasouli@heip.ac.ir
  • 011-35667241-3


 رزومه سیدحسین رسولی

رزومه ای درج نشده استدر حال حاضر مطلبی درج نشده استدر حال حاضر خبری درج نشده است


اطلاعات تماس

  • موسسه آموزش عالی پردیسان

  • ایمیل: s.h.rasouli@heip.ac.ir
  • تلفن: 011-35667241-3
  • وب سایت:

فرم تماس با من