موسسه ی آموزش عالی پردیسان index.php موسسه ی آموزش عالی پردیسان fa info@shamshirband.ir/ Copyright 2012 Negin Ebtekar Co. 1392/3/6 hourly 1 1392/3/6 images/rss.png موسسه ی آموزش عالی پردیسان index.php 139 99 موسسه آموزش عالی پردیسان دانشگاه پردیسان فریدون کنار ساحل دریا شمال دانشگاه ایران دانشگاه فریدون کنار Copyright (C) 2012 Negin Ebtekar Co. نام موسسه آموزش عالي پرديسان به پايگاه اضافه گرديد http://heip.ac.ir/news-read.php?id=5 نام موسسه آموزش عالي پرديسان به پايگاه اضافه گرديد http://heip.ac.ir/news-read.php?id=5 fa 1392/3/6 امور تربیت بدنی و فوق برنامه http://heip.ac.ir/news-read.php?id=6 امور تربیت بدنی و فوق برنامه http://heip.ac.ir/news-read.php?id=6 fa 1392/6/9 جلسه ی مسئولین موسسه ی پردیسان با مسئولین شهری فریدون کنار http://heip.ac.ir/news-read.php?id=7 جلسه ی مسئولین موسسه ی پردیسان با مسئولین شهری فریدون کنار http://heip.ac.ir/news-read.php?id=7 fa 1393/4/12 مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته http://heip.ac.ir/news-read.php?id=8 مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته http://heip.ac.ir/news-read.php?id=8 fa 1393/6/20 آیین نکوداشت مقام شامخ معلم http://heip.ac.ir/news-read.php?id=9 آیین نکوداشت مقام شامخ معلم http://heip.ac.ir/news-read.php?id=9 fa 1394/2/20 جلسه ی شورای آموزشی برگزار شد http://heip.ac.ir/news-read.php?id=10 جلسه ی شورای آموزشی برگزار شد http://heip.ac.ir/news-read.php?id=10 fa 1394/6/1 آیین گرامی داشت هفته دولت و روز کارمند http://heip.ac.ir/news-read.php?id=11 آیین گرامی داشت هفته دولت و روز کارمند http://heip.ac.ir/news-read.php?id=11 fa 1394/6/9 جلسه امورایثارگران موسسه http://heip.ac.ir/news-read.php?id=12 جلسه امورایثارگران موسسه http://heip.ac.ir/news-read.php?id=12 fa 1394/7/23 مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته مبارک بسیج http://heip.ac.ir/news-read.php?id=13 مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته مبارک بسیج http://heip.ac.ir/news-read.php?id=13 fa 1394/9/9 نشست با رییس محترم اداره فنی و حرفه ای شهرستان فریدون کنار http://heip.ac.ir/news-read.php?id=14 نشست با رییس محترم اداره فنی و حرفه ای شهرستان فریدون کنار http://heip.ac.ir/news-read.php?id=14 fa 1394/9/9 مسابقات روز دانشجو 94 http://heip.ac.ir/news-read.php?id=15 مسابقات روز دانشجو 94 http://heip.ac.ir/news-read.php?id=15 fa 1394/9/22 حضور ریاست، اساتید و کارکنان موسسه در تشییع پیکر شهید مدافع حرم http://heip.ac.ir/news-read.php?id=16 حضور ریاست، اساتید و کارکنان موسسه در تشییع پیکر شهید مدافع حرم http://heip.ac.ir/news-read.php?id=16 fa 1394/9/26 تصاویر دیدار مسوولان موسسه با فرماندار جدید فریدون کنار http://heip.ac.ir/news-read.php?id=17 تصاویر دیدار مسوولان موسسه با فرماندار جدید فریدون کنار http://heip.ac.ir/news-read.php?id=17 fa 1394/9/30 گزارش نشست دانشجویی گفتمان و اندیشه جوان http://heip.ac.ir/news-read.php?id=18 گزارش نشست دانشجویی گفتمان و اندیشه جوان http://heip.ac.ir/news-read.php?id=18 fa 1394/10/1 مراسم تودیع و معارفه مسئولین بسیج دانشجویی http://heip.ac.ir/news-read.php?id=20 مراسم تودیع و معارفه مسئولین بسیج دانشجویی http://heip.ac.ir/news-read.php?id=20 fa 1394/11/28 نشست روز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد http://heip.ac.ir/news-read.php?id=21 نشست روز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد http://heip.ac.ir/news-read.php?id=21 fa 1395/9/28 انتصاب رییس جدید http://heip.ac.ir/news-read.php?id=22 انتصاب رییس جدید http://heip.ac.ir/news-read.php?id=22 fa 1395/12/10 ثبت نام عتبات دانشگاهییان http://heip.ac.ir/news-read.php?id=23 ثبت نام عتبات دانشگاهییان http://heip.ac.ir/news-read.php?id=23 fa 1396/3/28 تشکیل تیمهای ورزشی (ویژه خواهران) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=1 تشکیل تیمهای ورزشی (ویژه خواهران) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=1 fa 1392-02-23 اخبار مربوط به دانش آموختگان(وام شهریه غیرانتفاعی) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=2 اخبار مربوط به دانش آموختگان(وام شهریه غیرانتفاعی) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=2 fa 1392-02-23 اطلاعیه بسیار مهم(1)صندوق رفاه دانشجویان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=3 اطلاعیه بسیار مهم(1)صندوق رفاه دانشجویان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=3 fa 1392-02-23 اطلاعیه بسیار مهم-اداره کل دانشجویان داخل وزارت علوم http://heip.ac.ir/info-read.php?id=5 اطلاعیه بسیار مهم-اداره کل دانشجویان داخل وزارت علوم http://heip.ac.ir/info-read.php?id=5 fa 1392-02-22 اطلاعیه مهم امور فارغ التحصیلان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=13 اطلاعیه مهم امور فارغ التحصیلان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=13 fa 1392-02-23 قابل توجه دانش آموختگان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=20 قابل توجه دانش آموختگان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=20 fa 1392/3/28 اطلاعیه مهم--کمسیسون موارد خاص http://heip.ac.ir/info-read.php?id=21 اطلاعیه مهم--کمسیسون موارد خاص http://heip.ac.ir/info-read.php?id=21 fa 1392/3/28 اطلاعیه مهم امور فارغ التحصیلان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=24 اطلاعیه مهم امور فارغ التحصیلان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=24 fa 1392/5/2 فرم های ثبت نام کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=30 فرم های ثبت نام کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=30 fa 1392/6/8 اطلاعیه مهم امور خوابگاه دانشجویان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=36 اطلاعیه مهم امور خوابگاه دانشجویان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=36 fa 1392/6/21 قابل توجه دانشجویان با مدرک کارشناسی غیرمرتبط http://heip.ac.ir/info-read.php?id=37 قابل توجه دانشجویان با مدرک کارشناسی غیرمرتبط http://heip.ac.ir/info-read.php?id=37 fa 1392/6/21 تکمیل اطلاعات شناسنامه ای و دانشجویی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=46 تکمیل اطلاعات شناسنامه ای و دانشجویی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=46 fa 1392/8/26 راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین شهریه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=64 راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین شهریه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=64 fa 1393/3/18 اولین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی موسسه آموزش عالی پردیسان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=66 اولین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی موسسه آموزش عالی پردیسان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=66 fa 1393/2/7 شماره های جدید موسسه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=73 شماره های جدید موسسه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=73 fa 1393/4/12 جلسه ی مسئولین موسسه ی آموزش عالی پردیسان با مسئولان استانی و شهرستان فریدون کنار http://heip.ac.ir/info-read.php?id=74 جلسه ی مسئولین موسسه ی آموزش عالی پردیسان با مسئولان استانی و شهرستان فریدون کنار http://heip.ac.ir/info-read.php?id=74 fa 1393/4/12 قابل توجه دانشجویان ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=75 قابل توجه دانشجویان ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=75 fa 1393/4/14 قابل توجه دانشجویان رشته معماری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=76 قابل توجه دانشجویان رشته معماری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=76 fa 1393/4/21 قابل توجه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها http://heip.ac.ir/info-read.php?id=78 قابل توجه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها http://heip.ac.ir/info-read.php?id=78 fa 1393/4/22 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی نیمسال دوم 91-92 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=79 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی نیمسال دوم 91-92 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=79 fa 1393/4/24 اطلاعیه ی روزهای تعطیل موسسه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=82 اطلاعیه ی روزهای تعطیل موسسه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=82 fa 1393/5/16 اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی برگزار شد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=83 اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی برگزار شد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=83 fa 1393/5/28 تاریخ تحویل درس طرح نهایی دانشجویان معماری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=84 تاریخ تحویل درس طرح نهایی دانشجویان معماری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=84 fa 1393/5/27 ثبت نام کارشناسی ارشدناپیوسته داخل- سال تحصیلی 94-1393 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=87 ثبت نام کارشناسی ارشدناپیوسته داخل- سال تحصیلی 94-1393 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=87 fa 1393/6/4 تحویل و دفاع پروژه درس طراحی سازه های مقاوم ارشد عمران دکتر پهلوان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=88 تحویل و دفاع پروژه درس طراحی سازه های مقاوم ارشد عمران دکتر پهلوان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=88 fa 1393/6/5 تقویم آموزشی -دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد - سال تحصیلی94-93 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=89 تقویم آموزشی -دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد - سال تحصیلی94-93 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=89 fa 1393/6/6 اصلاحیه ی نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول 94-93 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=90 اصلاحیه ی نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول 94-93 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=90 fa 1393/6/12 تحویل پروژه فولاد استاد طاهریان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=91 تحویل پروژه فولاد استاد طاهریان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=91 fa 1393/6/10 قابل توجه دانشجويان ارشد صنايع http://heip.ac.ir/info-read.php?id=92 قابل توجه دانشجويان ارشد صنايع http://heip.ac.ir/info-read.php?id=92 fa 1393/6/11 قابل توجه دانشجويان ارشد معماري ورودي بهمن 92 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=93 قابل توجه دانشجويان ارشد معماري ورودي بهمن 92 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=93 fa 1393/6/12 درگاه جشن فارغ التحصیلی راه اندازی شد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=94 درگاه جشن فارغ التحصیلی راه اندازی شد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=94 fa 1393/6/17 مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته http://heip.ac.ir/info-read.php?id=95 مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته http://heip.ac.ir/info-read.php?id=95 fa 1393/6/20 قابل توجه دانشجويان ارشد صنايع http://heip.ac.ir/info-read.php?id=96 قابل توجه دانشجويان ارشد صنايع http://heip.ac.ir/info-read.php?id=96 fa 1393/6/24 مدارك لازم جهت ثبت‌نام (مقطع كارداني‌پيوسته) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=97 مدارك لازم جهت ثبت‌نام (مقطع كارداني‌پيوسته) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=97 fa 1393/6/26 مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع کارشناسی ناپيوسته http://heip.ac.ir/info-read.php?id=99 مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع کارشناسی ناپيوسته http://heip.ac.ir/info-read.php?id=99 fa 1393/7/1 اطلاعيه بسيار مهم مخصوص دانشجويان ارشد عمران http://heip.ac.ir/info-read.php?id=100 اطلاعيه بسيار مهم مخصوص دانشجويان ارشد عمران http://heip.ac.ir/info-read.php?id=100 fa 1393/7/5 اطلاعيه مهم در رابطه ظرفيت اساتيد راهنما و مشاور در گروه عمران http://heip.ac.ir/info-read.php?id=101 اطلاعيه مهم در رابطه ظرفيت اساتيد راهنما و مشاور در گروه عمران http://heip.ac.ir/info-read.php?id=101 fa 1393/7/7 اطلاعیه ی محل برگزاری جشن دانش آموختگان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=102 اطلاعیه ی محل برگزاری جشن دانش آموختگان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=102 fa 1393/7/7 اطلاعيه بسيار مهم مخصوص دانشجويان کارشناسي ارشد عمران ورودي سال 91 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=103 اطلاعيه بسيار مهم مخصوص دانشجويان کارشناسي ارشد عمران ورودي سال 91 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=103 fa 1393/7/8 قابل توجه دانشجويان ارشد گروه مکانيک http://heip.ac.ir/info-read.php?id=104 قابل توجه دانشجويان ارشد گروه مکانيک http://heip.ac.ir/info-read.php?id=104 fa 1393/7/10 رزرو اینترنتی ژتون ناهار http://heip.ac.ir/info-read.php?id=105 رزرو اینترنتی ژتون ناهار http://heip.ac.ir/info-read.php?id=105 fa 1393/8/3 مدارک لازم و راهنماي ثبت نام ويژه قبولين مرحله تکميل ظرفيت مقطع کارشناسي ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=106 مدارک لازم و راهنماي ثبت نام ويژه قبولين مرحله تکميل ظرفيت مقطع کارشناسي ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=106 fa 1393/8/8 قابل توجه دانشجویان ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=107 قابل توجه دانشجویان ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=107 fa 1393/8/24 اینترنت وایرلس http://heip.ac.ir/info-read.php?id=108 اینترنت وایرلس http://heip.ac.ir/info-read.php?id=108 fa 1393/9/2 نحوه پرداخت شهريه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=113 نحوه پرداخت شهريه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=113 fa 1393/10/30 ظرفیت اساتید راهنما _ کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=119 ظرفیت اساتید راهنما _ کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=119 fa 1394/3/4 اطلاعیه زمان واریز وام شهریه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=120 اطلاعیه زمان واریز وام شهریه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=120 fa 1394/3/10 ساعات کار اداری دانشگاه در تابستان94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=121 ساعات کار اداری دانشگاه در تابستان94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=121 fa 1394/3/30 فرم پروپوزال شهرسازی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=124 فرم پروپوزال شهرسازی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=124 fa 1394/4/13 اطلاعیه ی ایام تعطیلی موسسه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=127 اطلاعیه ی ایام تعطیلی موسسه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=127 fa 1394/4/26 جدول شهریه کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=128 جدول شهریه کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=128 fa 1394/5/25 پذیرش دانشجو بدون آزمون http://heip.ac.ir/info-read.php?id=129 پذیرش دانشجو بدون آزمون http://heip.ac.ir/info-read.php?id=129 fa 1394/5/4 قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=130 قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=130 fa 1394/5/18 تحویل پروژه و سمینار دکتر پهلوان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=131 تحویل پروژه و سمینار دکتر پهلوان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=131 fa 1394/5/24 زمان تحویل کارآموزی استاد رزقی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=132 زمان تحویل کارآموزی استاد رزقی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=132 fa 1394/5/24 زمان تحویل پروژه درس مدلسازی استاد ناصری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=133 زمان تحویل پروژه درس مدلسازی استاد ناصری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=133 fa 1394/5/31 ثبت نام جشن فارغ التحصیلی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=135 ثبت نام جشن فارغ التحصیلی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=135 fa 1394/6/1 قابل توجه دانشجويان ارشد گروه عمران http://heip.ac.ir/info-read.php?id=136 قابل توجه دانشجويان ارشد گروه عمران http://heip.ac.ir/info-read.php?id=136 fa 1394/6/2 نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول 95-94 (ورودی ماقبل94) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=138 نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول 95-94 (ورودی ماقبل94) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=138 fa 1394/6/9 * تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=139 * تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=139 fa 1394/6/8 قابل توجه قبول شدگان آزمون کارشناسي ارشد 94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=140 قابل توجه قبول شدگان آزمون کارشناسي ارشد 94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=140 fa 1394/6/14 زمان تحویل درس طرح نهایی دانشجویان معماری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=141 زمان تحویل درس طرح نهایی دانشجویان معماری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=141 fa 1394/6/17 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون - استعداد درخشان - کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=142 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون - استعداد درخشان - کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=142 fa 1394/6/17 قابل توجه تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=143 قابل توجه تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=143 fa 1394/6/18 قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=144 قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=144 fa 1394/6/19 قابل توجه قبول شدگان آزمون کارشناسي ارشد 94(تکمیل ظرفیت) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=145 قابل توجه قبول شدگان آزمون کارشناسي ارشد 94(تکمیل ظرفیت) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=145 fa 1394/7/29 اصلاح آیین نامه در خصوص تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=146 اصلاح آیین نامه در خصوص تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=146 fa 1394/8/17 بیانیه موسسه ی آموزش عالی پردیسان به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=147 بیانیه موسسه ی آموزش عالی پردیسان به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=147 fa 1394/9/26 تقویم آموزش نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=148 تقویم آموزش نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=148 fa 1394/10/23 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 95-94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=149 نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 95-94 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=149 fa 1394/10/26 قابل توجه دانشجویان درس ورزش و تربیت بدنی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=150 قابل توجه دانشجویان درس ورزش و تربیت بدنی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=150 fa 1394/12/11 اطلاعیه ی اردوی نیمروزه فریدونکنار http://heip.ac.ir/info-read.php?id=151 اطلاعیه ی اردوی نیمروزه فریدونکنار http://heip.ac.ir/info-read.php?id=151 fa 1395/1/17 عضویت در کانال تلگرامی دانشگاه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=152 عضویت در کانال تلگرامی دانشگاه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=152 fa 1395/1/25 ثبت نام و دریافت بن کارت دانشجویی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=153 ثبت نام و دریافت بن کارت دانشجویی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=153 fa 1395/1/28 کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان موسسه آموزش عالی پردیسان سال تحصیلی 96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=154 کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان موسسه آموزش عالی پردیسان سال تحصیلی 96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=154 fa 1395/3/9 اطلاعیه ی رشته های جدید http://heip.ac.ir/info-read.php?id=156 اطلاعیه ی رشته های جدید http://heip.ac.ir/info-read.php?id=156 fa 1395/4/9 شهریه ثابت و متغیر سال تحصیلی 96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=157 شهریه ثابت و متغیر سال تحصیلی 96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=157 fa 1395/4/19 اطلاعیه مهم آموزشی/قابل توجه کلیه دانشجویان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=158 اطلاعیه مهم آموزشی/قابل توجه کلیه دانشجویان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=158 fa 1395/4/22 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته http://heip.ac.ir/info-read.php?id=159 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته http://heip.ac.ir/info-read.php?id=159 fa 1395/5/30 قابل توجه دانشجویان رشته معماری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=160 قابل توجه دانشجویان رشته معماری http://heip.ac.ir/info-read.php?id=160 fa 1395/5/30 اطلاعیه ی بسیار مهم آموزشی 1395/6/7 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=161 اطلاعیه ی بسیار مهم آموزشی 1395/6/7 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=161 fa 1395/6/10 ثبت نام نهایی - جشن فارغ التحصیلی (واریز مبلغ) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=162 ثبت نام نهایی - جشن فارغ التحصیلی (واریز مبلغ) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=162 fa 1395/6/15 (توجه)نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول 96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=163 (توجه)نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول 96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=163 fa 1395/6/9 مدارك لازم و زمان ثبت‌نام مقطع کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=164 مدارك لازم و زمان ثبت‌نام مقطع کارشناسی ارشد http://heip.ac.ir/info-read.php?id=164 fa 1395/6/18 تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 96 - 95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=165 تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 96 - 95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=165 fa 1395/6/10 پذرفته شدگان آزمون دوره کاردانی نظام جدید سال95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=166 پذرفته شدگان آزمون دوره کاردانی نظام جدید سال95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=166 fa 1395/6/18 اطلاعیه ی تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=167 اطلاعیه ی تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=167 fa 1395/6/29 مدارك لازم جهت ثبت‌نام مقطع کارشناسی پیوسته http://heip.ac.ir/info-read.php?id=168 مدارك لازم جهت ثبت‌نام مقطع کارشناسی پیوسته http://heip.ac.ir/info-read.php?id=168 fa 1395/6/31 قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت ساخت http://heip.ac.ir/info-read.php?id=169 قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت ساخت http://heip.ac.ir/info-read.php?id=169 fa 1395/6/31 ثبت نام بیستمین جشن ازدواج دانشجویی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=170 ثبت نام بیستمین جشن ازدواج دانشجویی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=170 fa 1395/7/1 پذیرش دانشجو در همه مقاطع ((بدون کنکور)) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=171 پذیرش دانشجو در همه مقاطع ((بدون کنکور)) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=171 fa 1395/7/7 مدارك لازم جهت ثبت‌نام مقطع کارشناسی ارشد (تکمیل ظرفیت) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=172 مدارك لازم جهت ثبت‌نام مقطع کارشناسی ارشد (تکمیل ظرفیت) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=172 fa 1395/8/11 اطلاعیه ی مهم * تعطیلی روز سه شنبه21 دیماه95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=174 اطلاعیه ی مهم * تعطیلی روز سه شنبه21 دیماه95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=174 fa 1395/10/20 شهریه ثابت و متغیر سال تحصیلی 96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=175 شهریه ثابت و متغیر سال تحصیلی 96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=175 fa 1395/10/29 نحوه-پرداخت-شهریه-نیمسال-دوم-96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=176 نحوه-پرداخت-شهریه-نیمسال-دوم-96-95 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=176 fa 1395/11/5 کمک هزینه تحصیلی دانشجویی یه حافظان و قاریان قرآن در سال تحصیلی 96 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=177 کمک هزینه تحصیلی دانشجویی یه حافظان و قاریان قرآن در سال تحصیلی 96 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=177 fa 1396/2/14 ثبت نام عتبات دانشگاهیان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=178 ثبت نام عتبات دانشگاهیان http://heip.ac.ir/info-read.php?id=178 fa 1396/3/28 قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام شهریه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=179 قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام شهریه http://heip.ac.ir/info-read.php?id=179 fa 1396/4/1 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=181 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=181 fa 1396/6/12 اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد ورودی 96 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=182 اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد ورودی 96 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=182 fa 1396/6/12 نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=183 نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 http://heip.ac.ir/info-read.php?id=183 fa 1396/6/16 مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع كارداني پيوسته) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=184 مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع كارداني پيوسته) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=184 fa 1396/6/21 مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع کارشناسی ناپيوسته) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=185 مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع کارشناسی ناپيوسته) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=185 fa 1396/6/21 مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=186 مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته) http://heip.ac.ir/info-read.php?id=186 fa 1396/6/21 تاریخ ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=188 تاریخ ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی http://heip.ac.ir/info-read.php?id=188 fa 1396/6/27 http://heip.ac.ir/edu-read.php?id= http://heip.ac.ir/edu-read.php?id= fa راه اندازی اینترنت وایرلس در ساختمان شماره 2 و 3 پردیسان http://heip.ac.ir/e-read.php?id=10 راه اندازی اینترنت وایرلس در ساختمان شماره 2 و 3 پردیسان http://heip.ac.ir/e-read.php?id=10 fa 1392-02-23 اصلاحیه نحوه ی پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 http://heip.ac.ir/e-read.php?id=11 اصلاحیه نحوه ی پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 http://heip.ac.ir/e-read.php?id=11 fa 1392-02-23 عضویت در بسیج http://heip.ac.ir/e-read.php?id=13 عضویت در بسیج http://heip.ac.ir/e-read.php?id=13 fa 1392-02-23 ارائه کارت دانشجویی http://heip.ac.ir/e-read.php?id=14 ارائه کارت دانشجویی http://heip.ac.ir/e-read.php?id=14 fa 1393/2/30 بنیادشهید و امورایثارگران/شهریه و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان http://heip.ac.ir/e-read.php?id=15 بنیادشهید و امورایثارگران/شهریه و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان http://heip.ac.ir/e-read.php?id=15 fa 1395/7/29