موسسه ی آموزش عالی پردیسان

چهارشنبه 2 مرداد 1398  02:43


مراسم تودیع آقای علی پورمسئول قبلی بسیج دانشجویی و معارفه آقای علیرضا عباسی مسئول جدید بسیج دانشجویی 27 بهمن 94 ساعت 11 صبح در حوزه ریاست دانشگاه پردیسان برگزار شد.
در این برنامه نمایندگان بسیج دانشجویی استان مازندران، معاون فرهنگی دانشجویی و کارشناس فرهنگی دانشگاه پردیسان، و چند تن از دانشجویان حضور داشتند

در این مراسم ابتدا نمایندگان بسیج دانشجویی به ایراد سخن پرداختند و در ادامه دکتر آقاپور معاون فرهنگی و دانشجویی با تقدیر از زحمات مسئول قبلی بسیج به روند فعالیت های فرهنگی دانشگاه و همکاری های پابه پا با بسیج دانشجویی پرداختند .

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/29304-photo_2016-02-17_08-54-51.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/23599-photo_2016-02-17_08-54-10.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/1618-photo_2016-02-17_08-52-04.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/30581-photo_2016-02-17_08-51-59.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/5752-photo_2016-02-17_08-51-49.jpg

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.
Powered by NeginEbtekar Co.
نسخه آزمایشی