موسسه ی آموزش عالی پردیسان

چهارشنبه 2 مرداد 1398  03:25


در نشستی دوستانه، مسئولین موسسه ی آموزش پردیسان با فرماندار جدید شهرستان فریدون کنار جناب آقای ادیبی دیدار کردند.

در این دیدار حجت الاسلام رجایی ( رییس هیات امنا و هیات موسس) ، دکتر علی نژاد (مدیر عامل موسسه) ، دکتر پیروز (رییس موسسه)، دکتر آقاپور (معاون فرهنگی و دانشجویی) ، دکتر پهلوان (مدیر پژوهشی)، مهندس رسولی (معاون آموزشی) ، مهندس رجایی (مدیر مالی) همچنین مدیر گروه معماری جناب مهندس رزقی و مدیر گروه عمومی جناب مهندس علی تبار و مدیر گروه مکانیک و شیمی مهندس احمدی حضور داشتند.

 

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/3043-IMG_9401.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/10754-IMG_9407.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/17782-IMG_9419.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/1553-IMG_9424.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/28166-IMG_9427.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/20689-IMG_9431.jpg

 

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.
Powered by NeginEbtekar Co.
نسخه آزمایشی