موسسه ی آموزش عالی پردیسان

چهارشنبه 2 مرداد 1398  02:37


آیین گرامی داشت هفته دولت و روز کارمند صبح یکشنبه 8 شهریور با حضور ریاست محترم موسسه جناب دکتر پیروز، معاون محترم فرهنگی جناب دکتر آقاپور، جناب دکتر محسنی معاون فرهنگی و دانشجویی سابق موسسه و جمعی از کارکنان در اتاق کنفرانس موسسه برگزارشد.

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/17999-IMAG0105.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/16187-IMAG0107.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/4351-IMAG0115.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/17424-photo_2015-08-30_14-21-53.jpg

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.
Powered by NeginEbtekar Co.
نسخه آزمایشی