موسسه ی آموزش عالی پردیسان

یکشنبه 17 فروردین 1399  11:04


معرفی فریدون کنار

 

نمای هوایی مرکز شهر فریدون کنار

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/11464-06690691139629992678.jpg

 

بندر فریدون کنار

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/3469-08960115644275023353.jpg

 

درنای سفید سیبری -پرنده ی مهاجر تالاب های فریدون کنار

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/19700-17024944119520537152.jpg

 

تندیس مادر فداکار - مرکز شهر

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/5419-30108240650158105342.jpg

 

پارک لاله - فریدون کنار

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/5884-43499567140646026702.jpg

 

گرمابه قدیمی سوته - فریدون کنار

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/28243-45710711353741631321.jpg

 

شالیزار و منطقه ی تاریخی قلای سوته - فریدون کنار

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/22927-64780639112865530635.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/26353-85394090721104425391.jpg

ساحل پل میلاد فریدون کنار

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/4814-71242473780519011388.jpg

 

مسجد جامع شهر

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/20239-79858183118617615797.jpg

 

بازار روز فریدون کنار - مرکز شهر

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/29992-88447815904657039515.jpg

 

تالاب بین المللی فریدون کنار

 

ساحل زیبای فریدون کنار

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/26004-Untitled-2.jpg

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.