موسسه ی آموزش عالی پردیسان

یکشنبه 17 فروردین 1399  11:36


 رشته های دایر

ردیف

رشته

مقطع

گروه

1

مهندسي عمران-سازه

ارشد

عمران

2

مهندسي عمران-مهندسي زلزله

ارشد

عمران

3

مهندسي عمران-ژئوتکنیک

ارشد

عمران

4

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

ارشد

مکانیک

5

صنايع-مهندسي صنايع

ارشد

صنایع

6

مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

ارشد عمران

7

مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري ارشد عمران

8

مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

ارشد

كامپيوتر

9

کارآفرینی-کسب و کارجدید ارشد انسانی

10

روانشناسی ارشد انسانی
 

ردیف

رشته

مقطع

گروه

1

کاردان فني عمران-ساختمان هاي بتني

کاردانی

عمران

2

عمران-عمران

کارشناسی

عمران

3

مهندسی صنایع

کارشناسی

صنایع

4

مهندسي اجرايي عمران کارشناسی ناپیوسته عمران

5

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مکانیک

6

مهندسي تکنولوژي عمران-عمران

کارشناسی ناپیوسته

عمران

7

مهندسي ناپيوسته-مکانيک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

مکانیک

8

مهندسي تکنولوژي نقشه برداري

کارشناسی ناپیوسته

عمران

9

ساختمان-اجراي ساختمان هاي بتوني

کاردانی پیوسته

عمران

10

ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

کاردانی پیوسته

عمران

11

نقشه كشي عمومي-نقشه كشي و طراحي صنعتي

کاردانی پیوسته

عمران

12

مکانیک خودرو-مکانیک خودرو

 کاردانی پیوسته مکانیک
13

مدیریت بازرگانی

کارشناسی انسانی

14

روانشناسي کارشناسی انسانی

15

حسابداري کارشناسی انسانی

16

حسابداري

کارشناسی ناپیوسته

انسانی
17

نقشه برداری

کاردانی نقشه برداری

18

حقوق کارشناسی انسانی
 

                                             

ردیف

رشته

مقطع

گروه

1

مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

کارشناسی

كامپيوتر

2

مهندسی برق

کارشناسی برق

3

مهندسي شيمي

کارشناسی

شیمی

4

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر –نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

كامپيوتر

5 مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT

کارشناسی ناپیوسته

كامپيوتر

6

مهندسی تکنولوژی برق-الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

برق

7

كامپيوتر-نرم افزار

کاردانی پیوسته كامپيوتر
8

الکترونیک-الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته برق
9

 علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته انسانی
10

گرافیک- ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته گرافیک
 

ردیف

رشته

مقطع

گروه

1

مهندسي معماري

کارشناسی ارشد

هنر

           2

مديريت پروژه و ساخت

کارشناسی ارشد

هنر

3

مهندسي معماري

کارشناسی

هنر

4

مهندسي شهرسازي

کارشناسی

شهرسازی

5

مهندسي تكنولوژي معماري

کارشناسی ناپیوسته

هنر

6

نقشه كشي معماري-معماري

کاردانی پیوسته

هنر

7

معماري

کاردانی

هنر

8

مهندسی شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته شهرسازی
 

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/26682-0021.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/28517-022.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/10273-023.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/16228-024.jpg

http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/9297-025.jpg

 

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.