موسسه ی آموزش عالی پردیسان

یکشنبه 17 فروردین 1399  12:08


موسسه آموزش عالي پرديسان در سال 1385 در شهرستان ساحلي فريدونكنار استان مازندران تاسيس شد. اين موسسه با دارا بودن بيش از 7 رشته و 30 گرايش در امر گسترش علم و فناوري اين مرز و بوم فعاليت مي نمايد.

از برجستگي هاي اين موسسه مي توان موارد زير را ياد آور شد:

1- قرارگيري در نزديكي ساحل زيباي خزر

2-دارا بودن 11 رشته تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد)

3- به كارگيري از توانمندي هاي اساتيد بنام و كشوري

4-دارا  بودن رتبه برترفرهنگي در بين موسسات آموزش علي و دانشگاههاي استان و كشور

 ارائه اينترنت وايرلس در فضاي موسسه - ارائه يك وعده غذاي گرم به عنوان ناهار - دارا بودن واحد مشاوره و واحد فرهنگی ـ دانشجویی- ارائه مشاوره توسط كارشناسان روانشناسي - ارائه خدمات ورزشي و  برگزاري مسابقات ورزشي- پشتيباني از فعاليت ها و طرح هاي انجمن هاي علمي و به سامان رساندن آنها.

نقشه راهنمای موقعیت مکانی موسسه

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.