موسسه ی آموزش عالی پردیسان

یکشنبه 17 فروردین 1399  12:01


شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت وام دانشجویی

  1. تهیه ی فرم برگ درخواست و مشخصات دانشجویی وام شهریه (این برگه را از لینک زیر دریافت نمایید)

                                              http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/22729-fodr1.pdf

ارائه ی این برگه در هرنوبت درخواست وام الزامی می باشد.

  1. تهیه سند تعهد محضری (نمونه برگ سند تعهد در لینک های زیر موجود می باشد)

                                               http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/257-fota1.pdf

این برگه می بایست به همراه ضامن معتبر(کارمند رسمی دولت/مشغول به خدمت یا بازنشسته که دارای حکم کارگزینی و فیش حقوقی باشد) در دفترخانه ی اسناد رسمی تکمیل و به ثبت برسد.

مکان یا شهر استقرار دفترخانه اهمیت ندارد و متقاضیان می توانند در نزدیک ترین دفترخانه ی اسناد رسمی در ایران، برای ثبت مراجعه فرمایند.

  • سند تعهد محضری، یک بار برای تمامی نوبت های درخواست وام کافی است و برای نوبت های بعدی تنها ارائه ی برگ درخواست وام کفایت می کند.
  1. تهیه ی فرم تایید آموزش (این برگه را از لینک زیر دریافت نمایید)

این فرم می بایست به  صورت کامل تکمیل شده و سپس به تایید واحد آموزش( آقای رسولی) برسد.

                                              http://heip.ac.ir/portal/uploadedfiles/19766-fomo1.pdf

 

  1. کپی صفحه ی اول شناسنامه و کپی کارت ملی  ضامن و متعهد(دانشجو)، کپی کارت دانشجویی متعهد و به همراه داشتن یک عدد پوشه، الزامی می باشد.

    * کلیه ی مدارک نامبرده شده از جمله، یک قطعه عکس+کارت ملی+سند تعهد دفترخانه + کارت دانشجویی را اسکن نموده و در قالب سی دی به ما تحویل نمایید.

  1. در حال حاضر تنها، وام شهریه ی غیرانتفاعی در موسسه ارائه می شود.
  1. سقف وام برای مقاطع کاردانی و کارشناسی تا 3 میلیون ریال و برای دانشجویان ارشد تا 10 میلیون ریال می باشد.

ـ مدارک فوق را پس از تکمیل به واحد امور دانشجویی (آقای واحدی) تحویل نمایید.

 

  • نکات مهم :

تحویل مدارک به منزله ی تخصیص صد در صدی وام نمی باشد و تخصیص وام زمانی صورت می گیرد که اولا دانشجو به موقع مدارک خود را تحویل نماید، دوم: اعتبار مالی توسط صندوق رفاه دانشجویان کشور به موسسه تخصیص داده شود و سوم؛ تشخیص اموردانشجویی نسبت به واگذاری وام به دانشجویانی که دارای اولویت می باشند ( دانشجویانی که تا کنون وامی دریافت نکرده اند، در اولویت بالاتری می باشند.

 

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.