موسسه ی آموزش عالی پردیسان

چهارشنبه 1 اسفند 1397  00:42


تحویل اصل دانشنامه پایان تحصیلات منوط به شرایط ذیل می باشد:

1)تسویه حساب وام دانشجویی

2)ارایه اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات(شامل آندسته از دانش آموختگانی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات از موسسه در یافت نموده اند.)

3)ارائه گواهی انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از محل تحصیل قبلی

4) اصل کارت پایان خدمت یا معافیت برای دانشجویان پسر (اصل کارت حتماً باید هوشمند باشد.)

5)ارایه اصل دانشنامه پایان تحصیلات مقطع پایین تر اعم ا زدانشجویان پسر و دختر

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.
Powered by NeginEbtekar Co.
نسخه آزمایشی