موسسه ی آموزش عالی پردیسان

یکشنبه 17 فروردین 1399  10:55

مشاهده لیست کارکنان دانشگاه
نام و نام خانوادگی تصویر بخش سمت داخلی تلفن / فکس ایمیل وب سایت
فائزه متکان فائزه متکان آموزش کارشناس تحصیلات تکمیلی 107 35667240/35667241-3 فکس
حمید عباس زاده حمید عباس زاده انتظامات و اطلاعات نگهبان و انتظامات 101 35667241-3
حمید ابراهیمی حمید ابراهیمی خدمات خدمات
حسین مهدی دخت حسین مهدی دخت انتظامات و اطلاعات نگهبان و انتظامات 101 35667241-3
علی علی تبار علی علی تبار انتظامات و اطلاعات نگهبان و انتظامات 101 35667241-3
عباد مقدم عباد مقدم خدمات مسئول خدمات
سیدجواد حسینی سیدجواد حسینی حوزه ریاست مسئول دفتر ریاست 111 35652139/35667241-3 فکس
سیدمحمد غلامی زاده سیدمحمد غلامی زاده امور فارغ التحصیلان کارشناس امور دانش آموختگان 103 35667241-3
سعید بابایی سعید بابایی آموزش کارشناس آموزش 113 35667240/35667241-3 فکس
اسماعیل صادقی اسماعیل صادقی امور مالی کارشناس امور مالی 102 35667241-3 / 35667240 فکس
مشاهده 1 تا 10 از 10 رکورد
 
Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.