تاریخ ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی
مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته)
مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع کارشناسی ناپيوسته)
مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع كارداني پيوسته)
نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد ورودی 96
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام شهریه
ثبت نام عتبات دانشگاهیان
کمک هزینه تحصیلی دانشجویی یه حافظان و قاریان قرآن در سال تحصیلی 96