قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل
برای دریافت ژتون ناهار ...
تاریخ ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی
مدارك لازم جهت ثبت نام ( كارشناسي پيوسته)
مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع کارشناسی ناپيوسته)
مدارك لازم جهت ثبت نام (مقطع كارداني پيوسته)
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد ورودی 96
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96